Saturday, March 25, 2006

MAHDI KARUBI
Keterangan:

Mahdi Karubi mengkritik pernyataan Ayatullah Jannati karena telah menuduh bahwa Sistani telah menjadi agen Inggris.

Ketua parlamen Iran, Mahdi Karubi mengkritik kenyataan ketua majlis pemelihara undang-undang Ayatollah Jannati(tokoh berpengaruh di kalangan konservatif) kerana telah menuduh salah seorang Marja' Syiah di Irak Ayatollah Ali Sistani menjadi antek Inggris. Karrubi bertanya-tanya "Apakah tuduhan ini membuktikan bahawa Jannati adalah seorang yang tidak berpegang pada Agama?".

Sebuah Website Iran memuat pernyataan salah seorang anggota parlamen iran yang tidak disebutkan namanya bahwa Jannati dan komplotannya khawatir atas popularitas Sistani yang dikhawatirkan akan menyaingi popularitas Waliy Faqih Ayyatollah Khamenei di kalangan grass root Syiah

Sumber: Website Koran Al Watan Kuwait Tanggal 4 Februari 2004.

No comments: