Friday, March 24, 2006

ARAH MIMBAR DAN ARAH KIBLAT BERBEZA


Keterangan:
 • Anak Panah yang menunjuk ke kiri menunjuk ke arah mimbar dan arah kiblat.
 • Anak panah yang menunjuk ke kanan menunjuk ke arah kuburan.
  Kita lihat orang-orang yang kelihatan di dalam gambar menghadapkan wajahnya ke kuburan dan membelakangi kiblat, nampaknya menghadap Kuburan lebih baik untuk beribadah dibanding menghadap kiblat.
 • Nabi sallalahu Alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat Kaum yahudi dan nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid(tempat sholat)." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)
 • Amirul Mukminin Ali bin Abi Tolib berkata: "Barangsiapa yang memperbarui (membangun,dll) kuburan maka dia telah keluar dari Islam."
  Kitab Biharul Anwar jilid 79 bab 12 : tentang adab-adab kuburan
 • Dari Abu Abdillah - Imam Ja'far Assodiq - berkata: "Jangan kalian membangun apa pun di atas kuburan dan menggambari atap bangunan, Sesungguhnya Nabi membenci hal itu."
  Kitab Tahzib jilid 1 halaman 46
 • Amirul Mu'minin berkata: "Rasulullah mengutusku ke Madinah dan bersabda: 'Hapuslah semua gambar dan ratakanlah semua kuburan yang ditinggikan maupun yang dibangun di atasnya dan bunuhlah semua anjing'".
  Kitab Al Kafi jilid 6 hal 528.

No comments: