Saturday, March 25, 2006

KUBUR IMAM KHOMEINI
Keterangan:

Kubur Imam Khomeini Yang Di Ratapi Oleh pengikut Syiah

» Amirul Mu'minin berkata: "Rasulullah mengutusku untuk merobohkan kubur yang dibangun dan menghancurkan gambar."
Kitab Al Kafi jilid 6 halaman 528.

» Dari Abu Abdillah - Imam Ja'far Assodiq - berkata: "Jangan kalian membangun apa pun di atas kubur dan menggambari atap bangunan, Sesungguhnya Nabi membenci hal itu."
Kitab Tahzib jilid 1 halaman 461

» Amirul Mu'minin berkata: "Rasulullah mengutusku ke Madinah dan bersabda: 'Hapuslah semua gambar dan ratakanlah semua kubur yang ditinggikan maupun yang dibangun di atasnya dan bunuhlah semua anjing.'"
Kitab Al Kafi jilid 6 hal 528

» Dari Abu Abdillah - Ja'far Assodiq - berkata: "Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menambah kubur dari tanah tambahan yang tidak digali dari kubur itu."
Al Kafi jilid 3 hal 202, Tahzib jilid 1 hal 460

» Amirul Mukminin Ali bin Abi Tolib berkata: "Barangsiapa yang memperbarui (membangun,dll) kubur maka dia telah keluar dari Islam."
Kitab Biharul Anwar jili 79 bab 12 : tentang adab-adab kuburan.

No comments: